Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Kontakt
 • F.H.Fulmen
  Juranda ze Spychowa 34a
  03-257 Warszawa

  NIP: 113-004-80-69
 • E-mail:biuro@fulmen-parkiety.pl
 • Telefon22 741 69 06
  602 335 387
 • Godziny działania sklepuSklep internetowy czynny 24 h. Wzorcownia w tygodniu w godzinach 17 - 20. W innych godzinach, soboty lub niedziele do uzgodnienia.
Statystyka
 • Ilość produktów: 231
 • Ilość kategorii: 34
 • Ilość promocji: 10
 • Ilość nowości: 0
 • Aktualnie klientów na stronie: 27
 • Sklep odwiedziło: 927481 klientów
Ankieta

Ankieta - Jaki gatunek drewna chcesz mieć na swojej podłodze ?


Cennik produktów
Pobierz cennik PDFPobierz cennik HTML
Ostatnie aktualności
 • Jak dbać o podłogę drewnianą olejowaną04-06-2019
  alt

   

  Drewniane podłogi, jeżeli odpowiednio się o nie dba i pielęgnuje, mogą przez długie lata zachować pierwotną formę. Jest to możliwe, jeśli właściciel na co dzień stosuje się do kilku podstawowych zasad
 • Jak zadbać o taras04-06-2019
  alt

  Po okresie zimowym drewniane tarasy wymagają kilku konkretnych zabiegów, by znów prezentowały się tak samo efektownie, jak jesienią. Ważne jest, by przeprowadzić je starannie i sięgnąć po odpowiednie preparaty, które nie uszkodzą powierzchni drewna.

RegulaminREGULAMIN ważny od 25,05,2018

 

§ 1 Dane sprzedającego

 

Sklep Internetowy działający pod bezpiecznym, szyfrowanym adresem https://www.fulmen-parkiety.pl prowadzony jest przez F.H.Fulmen Jarosław Żak z siedzibą : 03-257 Warszawa ul. Juranda ze Spychowa 34a, prowadzący działalność potwierdzoną Wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr.53869 pobierz , NIP 113-004-80-69 pobierz , Regon 010260041 pobierz, kontakt mailowy biuro@fulmen-parkiety.pl tel +48 602 335 387. Podany adresy e-mail służy do prowadzenia korespondencji z klientami oraz służy do składania reklamacji.

 

§ 2 Warunki ogólne1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Wystawiona i wysłana faktura VAT w formie elektronicznej stanowi dowód zawarcia umowy chyba, że nabywca życzy sobie formy papierowej tego dokumentu.

2. Miejsce wydania rzeczy powinno znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.


4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw w dziale O sklepie


5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.


6. Sprzedający potwierdza zamówienie poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: faktury proforma potwierdzającej dostępność zamawianych produktów z ewentualną korektą wynikającą z aktualnego sposobu pakowania, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy.


7. Czas realizacji zamówienia z dostawą na wskazane przez klienta miejsce wynosi 2 - 3 dni robocze ( pn - pt ).
W przypadku produkcji na zamówienie towaru czas realizacji określony jest indywidualnie przed zawarciem umowy z klientem a zamówienie uruchomione przy minimalnej wpłacie zaliczki w wysokości 40% wartości zamówienia. Istnieje możliwość wydłużenia daty realizacji dostawy zamówienia na wniosek klienta od momentu wpływu należności tzw. magazynowanie na nasz koszt.


8. Nie wysyłamy zamówień za tzw „pobraniem”. Wszystkie zamówienia są wysyłane po wpływie pełnej kwoty określonej fakturą proforma.


9. Zamówienie nieopłacone w ciągu 10 dni od dnia potwierdzenia gotowości do wysłania lub możliwości realizacji zamówienia zostaje anulowane.


10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.


11. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie koszty w wysokości wynikającej z umowy z operatorem, który udostępnia usługę umożliwiającą porozumiewanie się Kupującemu na odległość.


12. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.


13. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to : komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

14. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.§ 3 Zawarcie umowy i realizacja

 

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.


2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:


a. dodanie do koszyka produktu;
b. wybór rodzaju dostawy;
c. wybór rodzaju płatności;
d. wybór miejsca dostawy rzeczy;
e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.


3. Zamówienie można złożyć również drogą e-mail, podając nazwę i ilość zamawianego towaru, dane adresu dostawy, dane do faktury, nr telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę od kuriera.


4. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.


5. Sprzedający potwierdza dostępność towarów i możliwość realizacji zamówienia w części lub całości o czym informuje Klienta drogą e-mail.


6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.


7. Realizacja zamówienia Konsumenta następuje po zaksięgowaniu wpłaty przelewu na koncie bankowym Sprzedającego.


8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.


§ 4 Prawo do odstąpienia od umowy1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.


2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu dostępnym tutaj (0,01 MB ) pobierz lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim i przesłać pocztą e-mail.


4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.


6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.


7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.


8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności. Konsument z tytułu wykonywania swego prawa odstąpienia od umowy nie może ponosić żadnych kosztów poza bezpośrednimi kosztami zwrotu towarów ( Artykuł 6 ust.1 i ust.2 Dyrektywy 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość ). Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.


10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem w celu określenia jej stanu i ewentualnego zmniejszenia wartości..


12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:


a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

§ 5 Rękojmia


1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).


2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).


3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.


4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może:


a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;


chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.


5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.


6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.


7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może również :


a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b. żądać usunięcia wady.


8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.


9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.


10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.


11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.


12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 11 § 4 „Prawo do odstąpienia od umowy”


13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.


14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:


a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d. żądania usunięcia wady.


W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.


15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.


16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.


17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.


18. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.


19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.


20. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej wygasają z upływem roku od chwili, kiedy kupujący dowiedział się o istnieniu wady. Jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, termin ten biegnie od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.


21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.


22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych1. Administratorem bazy danych osobowych Konsumentów jest F.H.Fulmen Jarosław Żak 03-257 Warszawa ul. Juranda ze Spychowa 34a e-mail : biuro@fulmen-parkiety.pl


2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO)

3. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe ( §6 pkt 8 ) dobrowolnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora w celu realizacji złożonego zamówienia oraz wystawieniem dokumentu sprzedaży jakim jest faktura. Brak podania niezbędnych danych uniemożliwia wykonanie zamówienia.

4. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia mogą być udostępniane producentom oraz importerom zamawianych produktów w celu realizacji zamówienia jak i firmom przewozowym ( kurier ) w celu jego dostawy.


5. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych oraz ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie ich narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


6. Dane osobowe przetrzymywane będą przez okres 5 lat kalendarzowych ze względu na przepisy fiskalno skarbowe lub dłużej, jeśli wymagane to będzie przez przepisy prawa.


7. Administrator nie gromadzi danych wrażliwych oraz szczególnie chronionych.

8. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje następujące dane osobowe klientów korzystających lub zamierzających korzystać z usług świadczonych przez Administratora danych:

 • nazwisko i imię

 • dane do wystawienia faktury, które mogą być inne niż adres dostawy

 • adres dostawy zamówienia

 • adresy poczty elektronicznej

 • adresy IP

 • numer telefonu


9. Administrator nie prowadzi akcji mailingowych oraz nie wysyła newsletterów swoim klientom, którzy zarejestrowali się w sklepie lub dokonali zakupów bez rejestracji.

10. Jednorazowo, po wysłaniu zamówienia zostaje wysłana do klienta prośba o wystawienie opinii dotyczącej zakupionych produktów oraz opinii na temat jakości obsługi przez sklep, jeśli ten wyraził na to zgodę w momencie złożenia zamówienia.


11. Nie jest prowadzone profilowanie klientów przez Administratora określone w definicji z art. 4 pkt 4 RODO tj : “dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się”.


 


§7 Postanowienia końcowe1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.


 

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) w terminie 30 dni kalendarzowych. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.


 

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.


 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.


 


 


 

 


 


 


 

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies między innymi dotyczące ruchu na stronie zbierane przez Google Analytics. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu